Pastoor Schippersstraat 4, 6088 AV Roggel
0475-491105
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 16.30
vervoerservice 06-26861689

Stichting Dagopvang Jozefhuis u bent van harte WELKOM ook zonder indicatie

In 1982 werd een nieuw Groene Kruisgebouw in gebruik genomen. Toen werd door de toenmalige wijkverpleegkundige Pieter van der Hooft en het bestuur van toenmalig Groene Kruis het idee geopperd om in het oude Groene Kruisgebouw dagopvang te gaan organiseren voor ouderen en mindervalide mensen.
Dit initiatief werd gesteund door de gemeentelijke overheid. Door verandering in de zorg werd het Jozefhuis een voorbeeldproject waarbij bewezen werd hoe de dagopvang goedkoper kan worden opgezet.
Als resultaat van een informatieavond meldden veel vrijwilligers uit Roggel zich aan. Na het opknappen van het gebouw (door vrijwilligers) kwamen 26 mei 1983 de eerste gasten. In het begin was het Jozefhuis alleen op dinsdag en donderdag geopend. 's Middags werd voor een warme maaltijd gezorgd door vrijwilligers. Na een tijdje was er behoefte aan om ook op woensdag open te zijn en daarna ook op vrijdag.
Op een gegeven moment was het Jozefhuis uit zijn jasje gegroeid. In 1996 werd het gebouw verbouwd en uitgebreid. Er kwamen aangepaste invalidentoiletten, twee rustkamers, een nieuwe keuken en een nieuwe hobbyruimte. Een aantal jaren geleden is er in de huiskamer en in de hobbyruimte airconditioning aangebracht.

Tot op de dag van vandaag is de gemeente Leudal erg blij met het bestaan van het Jozefhuis. Naast het sociale element levert het een grote financiële besparing op vanwege de vele vrijwilligers die de basis zijn van deze mooie dagbeleving in de kern Roggel. De stichting ‘Dagopvang Jozefhuis’ ontvangt weliswaar een substantieel jaarlijkse subsidie van de gemeente, maar voert daarbij een ‘zuinig’ financieel beleid. We zijn dan ook blij met de bijdragen van diverse sponsoren (zoals via de Rabobank clubactie) en van particuliere giften. Hierdoor blijft het mogelijk de eigen bijdrage voor gasten laag te houden en de toegang tot het Jozefhuis zeer laagdrempelig te houden.

Op 25 en 26 mei 2023 hebben we, op gepaste wijze, met de gasten en de vrijwilligers een geweldig 40-jarig jubileum gevierd.